Våra företagare är så viktiga för Gävle, och med hjälp av företagsakuten hoppas vi kunna hjälpa så många som möjligt att hitta en väg genom den här svåra samhällsutmaning. Vi behöver dem alla, även efter krisen, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Undersökningar genomförda lokalt av Mellansvenska Handelskammaren, med stöd av bland andra Gävle kommuns näringslivsavdelning, visar att lokala företag har drabbats av minskade kassaflöden på grund av coronapandemin.

Företagsakut Gävle är ett utökat samarbete mellan Gävle kommun och Nyföretagarcentrum Gästrikland, och bekostas av Gävle kommun med hjälp av de extra medel som Region Gävleborg avsatt till näringslivskontoren i länets kommuner. Genom företagsakuten erbjuder Nyföretagarcentrum certifierad rådgivning till både nya och existerande företag, som har säte och verksamhet i Gävle.

Stödet innebär att vi guidar och coachar företagare kring den enskildes situation för att ta fram en personlig handlingsplan. Vi matchar utifrån situationen och ger rekommendationer kring bland annat vilka statliga stödåtgärder företagarna skulle kunna ta hjälp av, säger Ann-Christin Käll, verksamhetsansvarig vid Nyföretagarcentrum Gästrikland.

Företagare som vill ta hjälp av Företagsakut Gävle kontaktar Gävle kommuns näringslivsavdelning genom kommunens företagsservice 026-17 80 00, tonval 5 eller via e-post till gavle.kommun@gavle.se.