Varför är Tempo Vågbro med i Barnens Matkasse?

-Vi vill ju göra det vi kan för att hjälpa till så klart. Jag har ju barn själv och det får mig att tänka till när jag får de här siffrorna och rapporterna, hur priviligierade vi egentligen är. Det är hemskt hur det ser ut.

Hur tror du att Barnens Matkasse påverkar de här barnen?

-Jag tror att det påverkar dem på det sättet att det ger dem ett lugn och en trygghet, att det ska gå bra över julen. Det är ju faktiskt så att en del äter bara på skolan, och så ska de vara hemma … 

Jag tror att det ger dem ett lugn när de ser att mamma eller pappa kommer hem med matkassen, att nu har vi så att vi klarar oss. Jag tror även att det påverkar även föräldrarnas sinnesfrid, att deras tillvaro blir lugnare.