Att köra svarttaxi är att bryta mot lagen och resenärer som åker med svarttaxi utsätter sig för stora risker, säger Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet. Försäkringsfrågan är osäker och man är utlämnad till en förare som saknar såväl tillstånd som taxiförarutbildning. 
Svarttaxi är en illegal verksamhet ur flera perspektiv. Dels undanhåller den skatt, dels bryter den mot lagar som krav på taxameter och taxiförarlicens. En stor svart sektor ökar också utrymmet för kriminell verksamhet vilket urholkar förtroendet för samhället.

När den seriösa taxinäringen slås ut av osund konkurrens går samhället miste om möjligheter att upphandla skolskjutsar och färdtjänst. Taxiförare kan inte försörja sig och såväl företag som hushåll går miste om transporttjänster och möjligheten till resor utan att äga en egen bil.
Samhället måste agera hårdare mot denna olagliga verksamhet, säger Lennart Kalderén. På många håll ser vi "taxidöden" breda ut sig på landsbygden. Det kan inte vara politikernas uppfattning att stillatigande se seriös företagsamhet slås ut. Polisen måste prioritera lokala razzior mot svarttaxi hårdare, vi vet att det ger resultat. 

– Vi håller naturligtvis med förbundet helhjärtat i den här frågan, säger Fredric Mellberg på Gävle Taxi. Det är precis som Lennart säger - Det är enkelt. Välj ett seriöst taxibolag. Då vet man som kund att man kommer hem tryggt och säkert. Dessutom bidrar man som kund att se till att taxinäringen lokalt överlever och att vi som taxibolag kan erbjuda service året runt, dygnet runt. På många mindre orter i Gävleborg och Dalarna finns det ingen taxi att ringa efter kl 17.00 längre. Detta till följd av svarttaxi som främst hittar sina kunder via grupper på t.ex. Facebook.
Vi vet att detta är ett stort problem även i Gävle och är i förlängningen ett direkt hot mot taxinäringen. Vi välkomnar hårdare kontroller av svarttaxi och oseriösa konkurrenter som inte följer spelreglerna. Vi hoppas verkligen att polisen har möjlighet att ingripa mot den svarttaxiverksamhet som bedrivs inte minst via grupper på olika sociala medier.

För mer information från Gävle Taxi
Fredric Mellberg
076-3224365
https://gavletaxi.se

För mer information från Svenska Taxiförbundet
Lennart Kalderén
Ordförande Svenska Taxiförbundet
mobil: 070-623 29 00,
mail: lennart.kalderén@taxiforbundet.se

Om Svenska Taxiförbundet 
Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Med uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas genom att skapa goda villkor - med påverkan.