Praktik- och jobbmodellen Jobbspår Gävleborg består av ett samarbete mellan Ikea och Enerco där rekryterade deltagare kommer genomföra språkpraktik på Ikea för att sedan erbjudas någon form av anställning på antingen Ikea eller Enerco. Sandbacka Science Park koordinerar Gävleborgs nya jobbmodell och vill med samarbetet utforska nya metoder för kompetensförsörjning.

– En utmaning vi har i regionen är den kompetensbrist som syns i flera branscher. Samtidigt finns en hög arbetslöshet bland människor som innehar den efterfrågade kompetensen. Med det här initiativet vill vi gemensamt försöka hitta en lösning på den utmaningen, säger Amanda Grönvall, projektledare på Sandbacka Science Park.

– Vi har ett ansvar som stora företag att skapa möjligheter för dom som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det går även i linje med Ikeas värderingar, säger Niklas Walfridsson, People & Culture Manager på Ikea.

Syftet med Jobbspår är att ge människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden en chans att utvecklas i sitt yrkesliv. Initiativet är ett tillfälle för dessa människor att utvecklas i det svenska språket och samtidigt få kunskap om arbetsplatsens värdegrund och kultur.

– Vi kan erbjuda en miljö där deltagarna med bra förutsättningar kan få en väg in i det svenska arbetslivet, fortsätter Niklas.

– Det ger även oss möjlighet att lära oss från andra kulturer för att spetsa vår egen offert och hitta så bred kompetens som möjligt. Jag tror på att ha känningar i alla delar av samhället, det gör oss starka och attraktiva. Det finns också en styrka i att vi kan göra det här tillsammans med Ikea. Att hitta vägar framåt och dra lärdom från varandra, fyller Johan Nestor, HR Manager på Enerco i.

Vidare är även Alleima anslutna till initiativet och kommer ta emot ett antal deltagare med förhoppningen att praktikperioden senare kan leda till anställning på någon av företagets avdelningar.

– Det är ett nytt intressant sätt att hitta kompetens som vi inte riktigt ser i vanliga fall. Att hitta nya talanger och samtidigt förbättra mångfalden på vår arbetsplats ser vi som en möjlighet, säger Gustav Galanti, HR Generalist på Alleima.

I december påbörjades rekryteringen av deltagare till Gävleborgs första Jobbspår. Initiativet lockade 40 sökande varpå utvalda kandidater som erbjudits en plats i Jobbspår kommer påbörja sin språkpraktik i februari.

– Redan nu finns ett stort intresse bland närliggande kommuner och regioner att hämta hem modellen för Jobbspår Gävleborg, avslutar Amanda.

Jobbspår Gävleborg genomförs av Sandbacka Science Park tillsammans med Ikea, Enerco och Alleima i samarbete med Arbetsförmedlingen och Skillpartner. Initiativet genomförs som en del av projektet Hållbar inkludering som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Gävleborg och Region Dalarna.


Bildtext: Ikea och Enerco inleder samarbete för att få fler till anställning. Från vänster Anna Andersson, Enerco, Johan Nestor, Enerco, Jenny Granath, Ikea Gävle, Niklas Walfridsson, Ikea Borlänge.