Nominera organisation, företag eller förening till Mångfaldspriset. Det ska vara ett affärsdrivet företag eller annan verksamhet som har använt mångfaldsarbete som ett sätt att bli bättre, mer lönsamt eller skapat en bättre arbetsplats.

Mångfaldspriset har instiftats för att delas ut till förebilder som förutom att ge erkännande kan inspirera andra att utveckla sitt mångfaldsarbete. Det är därför viktigt att många kan relatera till pristagaren och ta intryck för hur man själv kan utvecklas.

Sammanfattningsvis har alltså priset till syfte att stimulera ökat mångfaldsperspektiv i styrning och ledning av företag och organisationer för att ge riktig nytta och därigenom bidra till utvecklingen av regionen. Ansatsen är att lyfta fram goda exempel och därigenom inspirera andra.

Sprid gärna vidare

Klicka här för att komma till nomineringssidan

Vill du veta mer?

Kontakt och frågor: Tomas Ahlbäck (ordförande Mångfaldspriset Dalarna respektive Gävleborg)
Tomas.ahlback@nordea.se eller telefon 073-867 40 60.

Om Mångfaldspriset

Mångfaldspriset delas ut av StyrelseAkademien, Nordea, Mellansvenska Handelskammaren och Almi GävleDala.

Mångfaldspriset Gävleborg skapades 2018 i syfte att stimulera ökad mångfald i lokala företags- och föreningsstyrelser. Priset har instiftats för att delas ut till förebilder som förutom att ge erkännande kan inspirera andra att utveckla sitt mångfaldsarbete. Det är därför viktigt att många kan relatera till pristagaren och ta intryck för hur man själv kan utvecklas.

Genom att premiera företag och organisationer som på en strategisk nivå har med mångfaldsperspektivet som en självklar fördel är vår förhoppning att vi ska kunna inspirera fler inom näringslivet att göra detsamma.

Sammanfattningsvis har alltså priset till syfte att stimulera ökat mångfaldsperspektiv i styrning och ledning av företag och organisationer för att ge riktig nytta och därigenom bidra till utvecklingen av regionen. Ansatsen är att lyfta fram goda exempel och därigenom inspirera andra.

Kriterier för att kunna vinna

Vi söker kandidater som genom arbete i valberedningar, styrelser och/eller företagsledningar på ett aktivt, strategiskt och synligt sätt ser till att mångfaldsfrågor blir en naturlig del av verksamheten och där man drar nytta av mångfald för att nå sina mål. Arbetet ska genomsyra hela organisationen.

 

Vinnare av Mångfaldspriset Gävleborg 2020 var företaget BillerudKorsnäs i Gävle.

Vinnare av Mångfaldspriset Gävleborg 2019 var företaget Orbaden Spa & Resort i Bollnäs.

Vinnare av Mångfaldspriset Gävleborg 2018 var föreningen
KF Heros i Gävle.