Bengt-Göran Wikström hälsade gästerna välkomna och Gävles näringslivsdirektör Mattias Durnik gav en kort lägesrapport och flaggade för kommande frukostmöte den 22 september som kommer att handla om upphandlingar med kommunen samt Företagarveckan i oktober som sker i samarbete med Sandvikens kommun.

Därefter var det dags för morgonens föredrag och Ulrika Morelius, Företagsrådgivare Arbetsförmedlingen, Kent Olsson, Utbildningsmäklare Vuxenutbildningen Gävle kommun och Eva von Schéele-Frid, Näringslivsutvecklare på Gävle kommun berättade initierat och engagerat om bland annat i riktade lärlingsupplägg och modulanpassade rekryteringsutbildningar.
Dagens största applåd gick till Kent när han berättade om lärlingsutbildningen till butikssäljare där alla deltagare hade fått jobb!

Det grundläggande temat var riktat på att dialogen och samarbetet med regionens företagare är avgörande för att man skall få mer fokus på vilka utbildningar och kompetenser man behöver rikta in sig mot. Det framkom bl.a. att det var svårt att hitta lärare till vissa yrkesutbildningar men att i kombination med SFI så finns flera möjligheter att få utrikesfödda snabbt i arbete. Särskilt lyckosamt hade Vuxenutbildningen i Gävle varit med lärlingar som fått arbete inom hotellbranschen.

Gävle Företagareföreningar frukostträffar är ett uppskattat forum där företagare bjuds in och får kommunal och politisk information och alla får vara med och tycker till och ställa frågor.


Några röster från deltagarna

- Jag upplever att attityden från Gävle kommun gentemot oss företag och yrkesutbildningarna har blivit bättre. Att det känns som att de börjar förstå att vi måste satsa mer och lägga fokus på de utbildningar som nämndes med yrkesprogrammen samt teknik och miljö.
Det jag tar med mig att vi alla sitter i samma båt och att vi måste hjälpas åt. Jag är själv engagerad och vill men ibland tröttnar man när det inte händer något. Ibland behöver saker gå lite snabbare än att allt ska vara politisk rätt. Med det menar jag att man ibland får köra på och lösa det byråkratiska under tiden och i efterhand för att komma vidare.
Viktigast är att kommunerna i regionen förstår att det måste få kosta att utbilda men att det i långa loppet lönar det sig att få arbetskraft som får ett arbete direkt efter sin utbildning och betalar skatt och bidrar till samhället från den dagen utbildningen tar slut. Vi inom plåtbranschen ser ett stort behov av att utbilda plåtslagare. Största anledningen till att företag inte kan utvecklas och nå ökad tillväxt och hållbarhet är just bristen på rätt kompetens.
Jag skulle också vilja se att arbetsförmedlingen borde kunna hjälpa till mer med utbildning. Dock är de låsta av att den som ska få hjälp måste vara långtidsarbetslös! De borde även kunna hjälpa att utbilda om det finns ett behov och ett företag som kan hjälpa att utbilda det praktiska och att arbetsförmedlingen kan hjälpa att utbilda i den teoretiska eller möjligen ett samarbete med andra skolor i länet som Polhem och Komvux.
Jag är själv ordförande i plåtföreningen i Gästrikland och sitter även med i lokala yrkeskommittén som arbetar med just utbildningsfrågor för plåtslagare. Där jobbar jag bland annat med att försöka få till ett samarbete mellan Polhem, Komvux och oss arbetsgivare att utbilda plåtslagare efter behovet från branschen. Vi hoppas på att kunna få till något inom en snart framtid.

Fredrik Löhman, Gävleborgs Plåt

– Dessa möten är enormt bra och informativa. Jag kan bara konstaterar att kommunen gör en väldigt massa som man inte känner till. Tycker dom är på rätt spår! Ett väldigt viktigt ämne som man kan diskutera länge och väl.
De berättade är det jätteviktigt att alla parter diskuterar med varandra innan specialutbildningar sätts upp. Det verkar ju redan vara på gång, så det är ju bra. I dag pratades det mest om människor utanför arbetsmarknaden. Men yrkesutbildning borde även vara till för dom som vill byta bransch. Vet dock för lite om detta för att ha någon bestämd åsikt.
Men HEJA GÄVLE - tillsammans kommer vi att göra underverk!

Eva Wieske, Wieske Production AB

- Verkligen intressant att höra vilka åtgärder både Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen gör för att att möta näringslivets utmaningar om att hitta rätt personal. Men för att insatserna ska bli så effektiva som möjligt är det viktigt att företagen berättar om vilka utmaningar de har.
Mycket positivt att deltagarna var så aktiva och att det blev en bra dialog.

Annika Wiberg, Gävle kommun, Näringslivsenheten

– Det kändes väldigt bra att samverkan mellan alla aktörer har utvecklats och blivit så mycket starkare. Det bådar gott för framtiden och att vi tillsammans alla aktörer finner okonventionella lösningar för att snabbare kunna möta behoven här och nu. Samtidigt som vi bygger långsiktiga lösningar med att till exempel bygga ut gymnasieskolan efter arbetsmarkandes behov, med fler platser på yrkesprogrammen och på de studieförberedande programmen natur och teknik.

Helene Åkerlind, Kommunalråd (L), vice ordförande i kommunstyrelsen

– Jag blev mycket imponerad över vilket stort utbud av utbildningar som finns där det inte krävdes några förkunskaper och där det fanns möjlighet till lärlings platser.
För att täcka det stora behov av arbetskraft som finns är det viktigt att ta vara på den kompetens som finns bland de utrikesfödda som kommer hit och även motivera alla ungdomen till hantverkaryrken där behövs mer praktik redan i skolan. Men kan inte drömma om att bli plåtslagare om man aldrig får prova.
Jag tycker också att det är fel att kräva gymnasie kompetens för enklare arbeten. Det finns så många som är duktiga men inte klarar att läsa utan behöver mer praktiskt utbildning.

Bengt-Göran Wikström, Egen företagare med ryggmottagning

– Det som gjorde störst intryck är att jag upplevde att det som presenterades från oss i det offentliga var konkret och fokuserat på faktiska behov från det lokala näringslivet. Och viktigt att det genom publikens kommentarer också kom fram hur viktiga våra utbildningsföretag är för att - som upphandlade leverantörer - kunna leverera på dessa behov. Jag uppfattade även att flera av de företagsrepresentanter som deltog på mötet också upplevde det som konkret och rätt praktiskt inriktat, vilket kändes mycket positivt. Jag hoppas att fler företag hör av sig till oss för att prata om sina behov.

Mattias Durnik, Näringslivsdirektör Gävle kommun

– Vi har en bred palett med olika utbildningar vilket är glädjande. Viktigt att dessa möter upp de behov som Gävle och dess grannkommuner har.
Från det offentliga hållet gäller det att känna till och ha en god relation med företagen. Detta för att möte de behov som finns och som uppstår.
Kompetensförsörjningen är en utmaning för oss alla. Traditionell utbildning blandat med till exempel att lära sig jobbet på jobbet tillsammans med nya metoder och idéer måste rymmas i arbetet med kompetensförsörjning. Lyhördhet till behov och till varandra är en pusselbit i det.

Jan Myléus (KD), kommunalråd i opposition

– Det som gjorde störst intryck på mig var att det fortfarande anses vara långa fina utbildningar som är lösningen. När skall man höja blicken och se vart behoven finns och hur man skall kunna fylla det på bästa sätt.
För vår del behöver vi ombesörja kompetensförsörjningen själva. Vi har ett ledningsgruppsbeslut på att alltid ha minst två skollärlingar i varje årskurs, vilket gör att vi har möjlighet att anställa lärlingar varje sommar. Det stora problemet blir när plötsliga toppar sker, flexibiliteten blir väldigt begränsad.
För att få arbetslösa och framför allt långtidsarbetslösa i arbete tror jag att det viktigaste är att plocka lågt hängande frukt dvs satsa på dem som är nära arbetsmarknaden och backa därifrån. Se över behoven tillsammans med olika branscher och ligg i framkant. När behovet uppstår är det redan försent, det gäller att ligga före behovet.

Henrik Olsson, VVS-Montörerna AB

– Vi kan konstatera att vi har stora utmaningar framöver. Det behövs en rejäl satsning på gymnasieutbildningarna för att stärka upp tillgången på kompetenta framtida medarbetare. Yrkesutbildningarna har en utmaning i att eleverna går klart sin utbildning och praktik och blir anställningsbara.

Michael Agerbring, ordförande Moderata Företagarrådet Gävle

– Roligt att konstatera att det jag jobbade för som vice ordförande i Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden i Alliansen nu är verklighet. Då fanns det nämligen bara yrkesutbildningar på gymnasienivå. Gick man fel på gymnasiet så var man för gammal för att gå en yrkesutbildning. Jättebra att det finns så många yrkesutbildningar på vuxennivå nu. Den trio som arbetar med det här verkar vara helt rätt personer. Att man även har en tydlig koppling på att se hur andra kommuner gör och lära av det tycker jag är toppen.
Att vara Trossenföretag och följa en skolklass genom högstadiet ger ju oss företagare möjlighet att inspirera och påverka (också ett koncept jag är stolt över att jag varit med och tagit fram) och kanske få dem att vilja driva eget. Men framför allt ett mycket bra samarbete mellan skola och näringsliv.
Det behövs dessutom fler företagare som engagerar sig i företagarföreningarna så det inte bara är samma personer år efter år. Idag sitter många på kammaren och "tror" en massa utan att veta vad som görs men man tror att man vet.
Jag var också en ”sån" innan jag engagerade mig och lärde mig hur det funkar i kommunen och med politiken. Jag vet att det är svårt att få tiden att räcka till som företagare eftersom jag själv varit soloföretagare men det är ju också en del av jobbet att skapa förutsättningar och möjligheter för företaget i och utanför verksamheten. Om alla hjälps åt så blir det inte så långa perioder för var och en med engagemang i styrelser etc.

Leena Bergander Wikström, Coach och mental tränare, även pensionär


Ytterligare kommentarer från fler deltagare inom kort.
Kommande evenemang och mer information se gavleforetagarforeningar.se

Artikeln publicerasd på uppdrag av Företagsbladet - Gästriklands affärsmagasin sedan 1991.